U T C A I   G O N D O Z Ó  S Z O L G Á L A T

 

 

 

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Szakmai Program


A szolgáltatás célja, feladata

A Léthatáron Alapítvány 1998 óta működteti utcai gondozó szolgálatát, melynek feladata azoknak a hajléktalan személyeknek az ellátása, akik csak a legritkább esetben látogatják a hajléktalanellátó pontokat.
Az utcai gondozó szolgálat működési területe a IV. kerület Árpád úttól délre fekvő része, illetve a XIII. kerület Róbert Károly körúttól északra eső területe.
A Léthatáron Alapítvány utcai szolgálata két főállású (egyik főállás betölthető két félállású szociális munkással is) szociális munkásból áll, ők rendelkeznek a törvény által előírt szakmai képesítéssel. Munkatársainknak saját ügyfélkörük van, akikkel hajléktalan helyzetük megoldása érdekében folyamatos esetkezelést végeznek. Kollégáink a heti kettő órás – alapítványi intézményben tartott - ügyeleti időn kívül munkaidejüket jellemzően utcán vagy valamilyen hivatalos szervnél töltik, team-megbeszélésen és esetmegbeszélő csoporton vesznek részt. A munkaidő-beosztás a szakmai előírások figyelembe vételével történik.
Munkánk a segítő kapcsolat önkéntességére épül, ez alól csak az ügyfeleinket veszélyeztető állapot képez kivételt, amikor sürgősen cselekednünk kell. Természetesen ekkor is betartjuk az Etikai Kódex előírásait.

Célunk az utcán élő emberek, csoportok mentális és szociális gondozása. Ennek keretében a fő feladataink:

 • Utcán élő hajléktalan emberek, csoportok felkutatása
 • Ezen személyek szociális ellátórendszerrel történő összekötése
 • Ügyintézés (iratpótlás, jövedelemhez juttatás, stb.)
 • Természetbeni támogatások
 • Krízisintervenció


Az ellátottak köre


Az ellátandó fedél nélkül élők körét több szempont alapján csoportosíthatjuk:


1.) Milyen mértékben képesek saját ügyeik képviseletére, intézésére

 • Saját ügyeik intézését viszonylag önállóan, kis segítséggel gépesek intézni: ők az utcán élő embereknek csak nagyon kicsi százalékát képviselik.
 • Saját ügyeiket információ hiány miatt nem képesek intézni, de az információ megszerzése után képesek az önálló ügyintézésre.
 • Egyedül képtelenek saját ügyeik intézésére. Ők azok, akik máról holnapra élnek, a társadalommal való kapcsolatuk teljes mértékben megszakadt, ők vannak a legnagyobb létszámban jelen.

Az ebbe a csoportba tartozó kliensekkel végzett munka a legnehezebb, mert az izolálódás következtében nehezen alakítható ki a kölcsönös bizalom, mely az együttműködés alapja, így ők a legnehezebben motiválhatók.


2.) Lakhatási szempontból is vizsgálhatjuk az ellátottak körét:

 • Sátorban, vagy romos- nem lakhatás céljára alkalmas helységben, pályaudvarokon töltik éjszakájukat
 • Szabadban éjszakázók csoportja

Az utcán élők széles csoportját alkotják azok a fedél nélkül élők, akik több éve élnek utcai életmódot. Ezen személyek nehezen mobilizálhatók, nehezen motiválhatók. Ebben az esetben az utcai szociális gondozás célja a túlélés biztosítása, a kinti életminőség javítása, az őket érő ártalmak csökkentése, anélkül, hogy a kinti életmódjukat konzerválnánk.

Az utcán élők egy másik rétegét alkotják azon személyek, akik rövidebb ideje élnek utcai életmódot. Ebben az esetben a feladat a minél előbbi bevonásuk az ellátórendszerbe, ezzel segítve elő a társadalomba való visszakerülés meggyorsítását.
Jelen van a hajlék nélküliek között a valamely fogyatékkal élők csoportja is. Ők azok, akik a leginkább kiszolgáltatottak. Közöttük gyakori a pszichiátriai beteg. Az ő bevonásuk a legnehezebb feladat, mert különösen nehéz velük a kapcsolatfelvétel.

Munkánk kiterjed azokra a kliensekre is, akik még gyakorlatilag nem hajléktalanok, mert pillanatnyilag van fedél a fejük felett (szívességi lakáshasználók, albérletben lakó a hajléktalan lét küszöbén álló személyek). Ebben az esetben a tényleges hajléktalanná válás megakadályozása a cél.


A feladatellátás szakmai tartalma

Iratpótlás

Segítséget nyújtunk hiányzó iratok, okmányok beszerzésében (személyi igazolvány, lakcím igazolvány, születési, házassági vagy halotti anyakönyvi kivonat, iskolai bizonyítvány, munkaviszony igazolás, TAJ szám, adókártya, költségmentességi igazolás, hajléktalan igazolvány). Ha segéllyel kapcsolatos ügyintézéshez, a hajléktalan munkaügyi központba való regisztrációjához, vagy egyéb miatt szüksége van budapesti tartózkodási helyre, ebben is tudunk segíteni.

Jövedelemhez juttatás

A jövedelemhez juttatatást egyik fő feladatunknak tartjuk. Ehhez - az illetékesség miatt - tisztázni kell kliensünk fiktív lakhatási viszonyait. Ha valakinek semmilyen lakcíme nincsen, vagy az ellátáshoz jutás érdekében szükséges, hogy hajléktalan ellátó helyre legyen bejelentve, alapítványunk Isola éjjeli menedékhelyét tudjuk használni.

Jellemzően a következő segélyezési formákhoz juttatjuk ügyfeleinket:

 • átmeneti segély
 • munkába állási segély
 • beteg hajléktalanok segélye
 • közgyógyellátási igazolvány


Nyugellátások

A legtöbb hajléktalan ember komoly egészségügyi problémákkal küzd, jellemzően életmódjuk és az alkoholfogyasztás következményeként. Ha úgy ítéljük meg, hogy kliensünk bejelentett munkakörben már képtelen lenne dolgozni, elindítjuk a leszázalékolását. Általában az 50%-os rokkantsági fokozatot megkapják, de ez a szolgálati idő hiánya miatt nem jelent pénzbeni juttatást. Ilyenkor próbálkozunk a rendszeres szociális járadék kérvényezésével, és ha ez sem sikerül, akkor méltányosságból megállapított nyugellátásokkal próbálkozunk. Ezen ellátások elbírálásának ideje alatt klienseink jogosultak a Baross utcában megállapított 10.800 forintos ellátásra. A jogszabályi feltételeknek megfelelő ügyfeleinknek segítünk az öregségi nyugdíjazásban, amihez szükség esetén bankszámlát nyitunk, bankkártyát intézünk, és ezek használatának elsajátításában is részt veszünk.

Átmeneti elhelyezést nyújtó szállóra juttatás

A klienssel történő beszélgetés alapján, igényei és lehetőségeihez képest próbálunk neki szállást szerezni. Első körben éjjeli menedékhelyre törtnő elkísérés történik. Sokakban él a félelem, hogy egy „fapadon” valamilyen inzultus éri, megverik, ellopják az értékeit. Sajnos ilyesmik fokozott figyelem mellett is megtörténnek, de nem jellemző. Szerencsére több esetben sikerült több évi utcán élés után megszerettetni ügyfeleinkkel az éjjeli menedékhelyek adta szolgáltatásokat. Jövedelemhez juttatás után, ha kliensünk arra hajlandó, beutaló-csoporton keresztül átmeneti szállón keresünk helyet. Az idős, kiszolgáltatott embereket a Bánya utcai átmeneti szállóra próbáljuk besegíteni, ahol addig tartózkodhatnak, amíg végleges szociális otthoni elhelyezésük nem biztosított.

Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, szemüveg

Pályázati támogatás felhasználásával lehetőségünk van arra, hogy a rászoruló fedél nélküli emberek számára orvosi szakrendelésen felírt gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket, szemüvegeket térítésmentesen kiváltsuk.

Ruhaosztás

A ruhaosztás változatlanul az a szolgáltatásunk, amelyen leginkább észlehető a rászorultság mértéke és az időjárás alakulása. Felhasználásával krízishelyzetben bármikor tudunk ruházatot biztosítani, egyébként pedig alapvetően a tisztálkodáshoz és mosáshoz kapcsolódóan tudunk a ruházat pótlásában, cseréjében segíteni. Ha valaki kórházba kerül, biztosítani tudunk számára alapvető tisztasági csomagot.

Munkakeresés

Elsősorban a Léthatáron Alapítvány és a Fővárosi Hajléktalan Munkaügyi Központ által működtetett közhasznú foglalkoztatás révén próbáljuk visszasegíteni a munka világába ügyfeleinket.
Ezen kívül különböző álláshirdetések valamint informális csatornák útján próbálunk a dolgozni vágyóknak segíteni.

Jogorvoslati segítség biztosítása

A hajléktalan embereknek lehetőségük van térítésmentesen segítséget kérni. Jellemző ügyek: válás, kft. megszűnése, fellebbezés bírósági döntés ellen.

Segítő beszélgetés

Segítő beszélgetésnek nevezzük, ha nem történik konkrét intézkedés, hanem különböző lelki problémákkal, tanácskéréssel keresnek meg minket. Van olyan is, hogy valaki egész napi kényszerű hallgatás után örül, hogy végre valakinek elmondhatja a gondolatait.

Információnyújtás

Tájékoztatjuk ügyfeleinket a fővárosban működő nappali melegedők, ingyenkonyhák és egyéb szociális intézmények szolgáltatásairól, az igénybevétel feltételeiről.

Együttműködésünk más szervezetekkel

Alapítványunk szorosan együtt működik a Menhely Alapítvány diszpécser szolgálatával. Ennek köszönhetően hatékony lépéseket tud tenni a lakossági és egyéb bejelentésekre.

A Twist Olivér Alapítvánnyal történő együttműködésnek köszönhetően a működési területünk egészét le tudjuk fedni. Az Alapítvány által működtetett átmeneti szálló lehetőséget ad a bekerülőknek a társadalomba való reintegrációra.