I S O L A  É J J E L I  M E N E D É K H E LY

 

A Léthatáron Alapítvány „Isola” Éjjeli Menedékhelye céljához hivatottan szállást nyújtó intézményként működik. Az igénybevevők nyugodt pihenésének biztosítása, olyan tiszta, egyértelmű szabályok létrehozása és betartatása a cél, amelyek a szolgáltatást használók és az ügyeletet adó szociális- és mentálhigiénés munkatársak részére is jól áttekinthető, világos működést biztosítanak. Az intézmény szolgáltatásait azok a harmincöt évnél idősebb magyar állampolgárok, illetve az európai gazdasági közösség országainak tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárai vehetik igénybe, akik éjszakáikat közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben töltik.

A menedékhely célcsoportját azok a hajléktalan férfiak jelentik, akiknek elsősorban arra van igényük, hogy éjszakára fedél legyen a fejük felett. Emellett információkat, kapnak a szociális ellátórendszer intézményeiről, pénzbeli és természetbeni ellátásokról, illetve segítséget a függőben lévő, vagy elindítandó szociális ügyintézéseikhez. Az „Isola” éjjeli menedékhely a fővárosi hajléktalanellátó rendszerben azon kevés intézmények közé tartozik, ahol a szálló igénybevételének nincs semmilyen feltétele, nem kérünk tüdőszűrő igazolást, és nem jelent kizáró okot az alkoholos befolyásoltság sem.

A menedékhely szakmai programjának egyik legfontosabb eleme, hogy azok számára is szolgáltatást kíván nyújtani, akik a legtöbb szállón elvárt feltételeknek való meg nem felelés miatt nem juthatnának ellátáshoz.

 

K A P C S O L A T:

intézményi telefonszám: 06-20-353-6483

intézményi e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Székhely cím: 1138 Budapest. (25992/1 A HRSZ.)

MEGKÖZELÍTÉS: (gps: 1138 Budapest, Népsziget út 1-3.) gyalog a 3-as metróval a Gyöngyösi utcától, a Meder utcai kőhídon át balra az első épület a szálló épülete.

Autóval a külső Váci  út 42-es számnál (Újpest felől) juthat be a Népszigetre, és a műúton végighaladva az utolsó épület jobbra lesz a szálló épülete.

 

A működést biztosító és szabályozó jogi háttér: 

 1. 1949. évi XX. Törvény A Magyar Köztársaság Alkotmányáról,
 2. 1993. évi III. Törvény A szociális igazgatásáról és szociális ellátásokról,
 3. 9/1999. (XI. 24.) Sz.Cs.M. Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről,
 4. 1/2000. (I. 7.) Sz.Cs.M rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről.
 1. Szervezeti felépítés:
 2. Az Isola Éjjeli Menedékhely irányítását a Léthatáron Alapítvány Kuratóriuma végzi.

A kuratórium legalább évente egy alkalommal tartja ülését, melyeken az alapítvány szakmai és gazdasági irányításának főbb irányát határozzák meg, és hozzák meg az alapítvánnyal kapcsolatos döntéseiket.

 1. Az alapítványt a kuratórium megbízásából, az ügyvezető igazgató irányítja.
 2. Az ügyvezető igazgató munkájának ellenőrzése és irányítása a kuratórium feladata.
 3. A menedékhely szakmai kérdéseit a team tárgyalja, résztvevői az intézményvezető és a szociális munkások, üléseit pedig heti rendszerességgel tartja.

 

Az intézmény struktúrája:

A fenntartó felügyeli, hogy a menedékhelyén az I/2000.(I.7.) SzCsM rendeletben meghatározott személyi feltételeknek megfelelő szakképzett munkavállalók álljanak alkalmazásban.

 1. intézményvezető (1 fő)
 2. szociális, mentálhigiénés munkatársak - diplomás szociális munkások (3 fő)
 3. szociális segítők (2 fő)
 4. Technikai személyzet (5 fő)

 

III. A szolgáltatás szükségessége:

 1. évi III. tv.: „A hajléktalanok éjjeli menedékhelye az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben éjszakai szállás biztosítását lehetővé tevő szolgáltatás”.

A menedékhely célja az igénybevevők nyugodt pihenésének biztosítása, olyan tisztázott szabályok létrehozása és betartatása, amelyek a szolgáltatást használók és az ügyeletet adó szociális munkások részére is jól áttekinthető, világos működést biztosítanak. A lakók elhelyezése kulturált, tiszta környezetben történik, a menedékhelyen kifüggesztett, az együttélést szabályozó Házirend megfogalmazása világos, és mindenki számára könnyen érthető.

A szolgáltatás célcsoportja:

Az intézmény szolgáltatásait azok a felnőtt korú (35 év feletti) férfi, magyar állampolgárok, illetve az európai gazdasági közösség országainak tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárai vehetik igénybe, akik éjszakáikat közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben töltik. A menedékhely célcsoportját azok a hajléktalan férfiak jelentik, akiknek elsősorban arra van igényük, hogy éjszakára fedél legyen a fejük felett, és emellett információkat, kapjanak a szociális ellátórendszer intézményeiről, illetve segítséget a függőben lévő, vagy elindítandó szociális ügyintézéseikhez.

Az „Isola” éjjeli menedékhely a fővárosi hajléktalanellátó rendszerben azon kisszámú menedékhelyek közé tartozik, ahol a szálló igénybevételének nincs semmilyen feltétele, nem kérünk sem ÁNTSZ, sem tüdőszűrő igazolást, és nem jelent kizáró okot az alkoholos befolyásoltság sem. A menedékhely szakmai programjának egyik legfontosabb eleme, hogy azok számára is szolgáltatást kíván nyújtani, akik fent leírt és legtöbb szállón elvárt feltételeknek való meg nem felelés miatt nem jutnának ellátáshoz.

 

 

IV. Az Intézmény által nyújtott szolgáltatások, azok igénybevételének módja:

Az éjjeli menedékhely szolgáltatásai ingyenesek, ezek igénybevétele szóbeli kérelem alapján történik. Az intézménybe először érkező, még nem regisztrált ügyféllel az ügyeletet ellátó szociális munkás megismerteti a szolgáltatások körét, valamint a házirendet, amelynek átvételét az ellátottak aláírásukkal igazolják. Az ellátottak jogaik védelmével, illetve észrevételeik vagy panaszaik benyújtásával kapcsolatos szabályokat, ugyancsak a házirend átadáskor, annak mellékleteként csatolt panaszkezelési szabályzatból ismerik meg.

Működési rend:

- az intézmény engedélyezett állandó férőhelyszáma: 76 fő,

- az intézmény az év minden napján üzemel, 18. 00 órától másnap reggel 08. 00 óráig tart nyitva,

- a lakók elhelyezése az összesen 21 (tizenegy 4 ágyas, nyolc 2 ágyas és két 8 ágyas) szobában történik,

- nyitvatartási idő alatt a folyamatos szociális munkás ügyelet biztosított,

 

Éjszakai pihenés biztosítása:

Az éjszakai pihenésre könnyen tisztítható és fertőtleníthető ágyakon van lehetőség, amelyet az ügyeletes jelöl ki. Az éjjeli menedékhelyet használók biztonságérzetét szakképzett személyzet biztosítja.

 

Személyi tisztálkodás biztosítása:

A szolgáltatás során az intézmény az alábbiakat nyújtja:

 • fürdőhelyiség hideg-melegvizes ellátással,
 • tisztálkodáshoz szükséges textília (napi váltással),
 • tisztálkodó szerek (tusfürdő, wc papír).

 

A személyes ruházat tisztításához az intézmény az alábbiakat biztosítja:

 • mosópor,
 • mosógép, centrifuga, szárítógép.

 

Étkeztetés, ételmelegítéshez, szükséges feltételek biztosítása:

 • vacsora: meleg leves és kenyér, reggeli: kávé, tea, vajas kenyér,
 • étkező helyiség használat 18-23 óráig
 • mikrohullámú sütő

 

Csomag-, érték-, vagyonmegőrzés:

Az értékmegőrzés az intézményben helyben kifüggesztett értékmegőrzési szabályzatban foglaltak szerint történik, ezt a szolgáltatást egy éjszakára, (az intézményi jogviszony idejére) vehetik igénybe a szálló használók, (az átadás átvételről elismervény készül).

 

Postacím és tartózkodási hely létesítése:

 • Az igénybevevő szóbeli kérelmére az intézmény postacímet biztosít, a nevére érkező küldemények átadásáról az ügyeletes szociális munkás gondoskodik.
 • A szálló használók ugyancsak szóbeli kérelmére az intézmény a vonatkozó jogszabályok szerint tartózkodási helyet létesít.

 

Humán szolgáltatások, szociális munka:

Az éjjeli menedékhely szakmai munkáját elsősorban a szállásnyújtás határozza meg, ugyanakkor hangsúlyos része a menedékhelyen végzett munkának az ügyfelek problémáinak, szükségleteinek megismerése, felmérése.

Szociális munka:

 • krízisintervenció
 • szociális információk biztosítása
 • jogosultságokra vonatkozó tanácsadás
 • konfliktuskezelés
 • szociális ügyintézés
 • életvezetési tanácsadás
 • segítő beszélgetés
 • szolgáltatásokról szóló információs nyomtatványok hozzáférhetõvé tétele (faliújság,
 • szórólapok)

 

 

V. A szakmai stáb:

 1. A Léthatáron Alapítvány ügyvezető igazgatója, az Isola Éjjeli Menedékhely napi munkájának irányítására, intézményvezetőt nevez ki.
 2. Intézményvezető feladatai:
 • a menedékhely munkatársainak koordinálása
 • beosztások időben történő elkészítése
 • jelenléti ívek figyelemmel kísérése, hónap végén a munkaidő-jelentés elkészítése
 • az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően
 • az intézményi adminisztráció ellenőrzése
 • az intézményben dolgozó munkatársak szakmai támogatása, oktatása, ellenőrzése
 • pályázatok figyelemmel kísérése, aktuális pályáztok elkészítése, a teljesítések nyomon követése
 • az intézmény képviselete különböző fórumokon
 • az intézményben végzett munka megfelelő formában történő bemutatása

 

 1. A szociális munkások feladatai:
 • az ügyeleti teendők, ellátása a menedékhelyen
 • a menedékhely ellátottjainak helyzetükhöz és igényeikhez igazított segítségnyújtás, a szociális munka módszereivel, eszközeivel.
 • szociális ügyintézés, hétköznapokon a reggeli órákban.
 • az intézmény működését szabályozó jogszabály(ok)ban előírt adminisztráció pontos vezetése.
 • az éjjeli menedékhely team megbeszélésein, szupervíziós csoportján való aktív részvétel, a közösen hozott döntések képviselete.

 

VI. Az intézmény, és a team működéséhez szükséges alapdokumentumok:

 1. SZMSZ (Szerkezeti és Működési Szabályzat)
 2. Munkaköri leírások
 3. A Szociális Munka Etikai Kódexe
 4. Az Éjjeli menedékhely Házirendje
 5. A szakmai program
 6. Team-napló
 7. Eseménynapló
 8. Üzemeltetési utasítás az Isola működtetésére
 9. Tűzvédelmi szabályzat
 10. Munkabiztonsági Vezetői Utasítás

 

VII. A szociális munkások segítése:

Az intézményben külső szakember vezetésével, szupervíziós csoport működik, a csoport kétheti rendszerességgel tartja üléseit. Az éjjeli menedékhelyen dolgozó szociális munkások, az alapítvány más intézményeinek dolgozóival együtt ugyancsak kéthetente úgynevezett „nagy teamen” vesznek részt.

 

VIII. Együttműködés más szervezetekkel, intézményekkel:

A menedékhelyen végzett munka számos ponton kapcsolódik más hajléktalanellátó szervezet intézményeihez, ezek közül a szintén az észak-pesti területen tevékenykedő Twist Olivér Alapítvánnyal van a legszorosabb munkakapcsolat. A Twist Olivér Alapítvány nappali melegedőjében és átmeneti szállójának ügyfélkörében nagy számban fordulnak elő a menedékhely ellátottjai, ezért havonta két alkalommal közös esetmegbeszélő csoportokon vesznek részt a két szervezet munkatársai. Szoros, hagyományosan jó kapcsolat jellemzi a menedékhely és a Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálata közötti együttműködést. A menedékhely képviselője rendszeresen részt vesz a Menhely Alapítvány szervezésében havi rendszerességgel tartott éjjeli menedékhelyek szakmai műhelyén. Az „Isola” hosszú évek óta együttműködő partnere a Menhely Alapítvány munkásszálló térítési díjtámogatási (az ún. „Bónos”) programjának is.